Wybrane wkłady tu zamieszczone mają charakter przykładowy. W czasie studium w Carmelitanum wykładów jest wiele, a plan na ten rok znajduje się w odpowiedniej zakładce naszej strony. Aby uzyskać stały dostęp do większej ilości regularnych wykładów konieczne jest pozostanie stałym Słuchaczem. Zachęcamy do zapisania się do e-Instytutu Duchowości Carmelitanum.

Osoba pragnąca zostać Słuchaczem e-Instytutu proszona jest o przesłanie podania w formie e-maila na adres sekretariatu Instytutu Duchowości Carmelitanum. Podanie powinno zawierać zwięzłą informację o sobie: wiek, wykształcenie, zawód, dotychczasową drogę formacji w Kościele Katolickim oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia do e-Instytutu. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Dyrektora IDC kandydat otrzyma informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie do e-Instytutu wraz z prośbą o wniesienie opłaty na konto IDC. Opłatę tę można dokonać przez