Cel

Celem Instytutu jest pogłębienie życia duchowego, swojej katolickiej tożsamości i odkrycie piękna drogi prowadzącej do zjednoczenia z Chrystusem.

Program

W zakres 3-letniego programu wchodzą: teologia duchowości, historia duchowości,duszpasterstwo duchowości, duchowość karmelitańska.

Przewodnicy

Głównymi przewodnikami na tej drodze są święci karmelitańscy — św. Teresa od Jezusa, św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Edyta Stein, św. Rafał Kalinowski, a także wielu innych świętych Kościoła

Carmelitanum Studium Duchowości

Zajęcia Studium odbywają się w cyklu trzyletnim, co oznacza, że do grona słuchaczy można przystąpić każdego roku i zrealizować cały 3-letni program. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry: Semestr I - październik-styczeń Semestr II - luty-czerwiec. Regularni słuchacze kończą każdy semestr egzaminem lub pracą pisemną.
DLA KANDYDATÓW