Koncerty

W ramach Salonu Świętych możemy uczestniczyć w koncertach poświęconych sylwetkom Świętych i Błogosławionych.

Projekcje filmów

Wspólne oglądanie wartościowych filmów, które niejednokrotnie przybliżają nas do celu, którym jest niebo. Po projekcji podejmujemy rozmowy.

Spotkania artystyczno-kulturalne

Podczas spotkań możemy usłyszeć i zapoznać się ze spóścizną znakomitych świętych ludzi, którym towarzyszy piękna oprawa muzyczna i deklamacja tekstów utworów, myśli. Dzięki nim możemy poznać ich postawy, którymi kierowali się w życiu

Salon Świętych

Salon Świętych to miejsce, w którym odbywają się wydarzenia kulturalno-artystyczne przybliżające widzom sylwetki Świętych Kościoła Katolickiego: ich życie, myśl i drogę ku świętości. Aktorom scen warszawskich towarzyszą profesjonalni muzycy. Te piękne spotkania ze Świętymi odbywają się każdego roku w II semestrze roku akademickiego w IDC i mają miejsce raz w miesiącu, w niedzielne wieczory.
OBEJRZYJ