Planowane tematy wykładów na rok 2021/2022:

 1. Życie, dzieła i nauka św. Teresy od Dzieciątka Jezus – o. Krzysztof Pawłowski OCD oraz o. Jan Piotr Malicki OCD
 2. Mądrość mistyczna – o. Bertold Dąbkowski OCD
 3. Historia duchowości od czasów nowożytnych po współczesność - Rafał Tichy UW
 4. Kierownictwo duchowe – o. Placyd Ogórek OCD
 5. Aspekt oblubieńczy życia duchowego w oparciu o Pieśń nad pieśniami - o. Robert Marciniak OCD
 6. Duchowość męczeństwa - ks. prof.. Marek Tatar UKSW
 7. Kapłaństwo we współczesnym świecie - ks. Dariusz Sonak
 8. Islam: jakie jest oblicze religii pokoju? Bartłomiej Grysa
 9. Środki społecznego przekazu: szansa i wyzwanie – ks. Dariusz Sonak
 10. Święci i błogosławieni Zakonu Karmelitańskiego:
  -br. Wawrzyniec od Zmartwychwstania Pańskiego
  - Św. Rafał Kalinowski OCD
  - bł. Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus – o. Leszek Jasiński OCD
 11. Nowe ruchy duchowe w Kościele i ich ocena – o. Wojciech Ciak OCD
 12. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i jej obecność w literaturze, kinie i sztuce – Barbara Tichy
 13. Elementy wspólne: Joanna D’Arc, św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Charles Peguy – Katarzyna Pereira
 14. Ważni święci francuscy:
  - Św. Małgorzata Maria Alacoque – kontynuatorka odnowy duchowości francuskiej XVII wieku
  - Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort – ostatni z uczniów kardynała Pierr’a de Berulle’a i inspirator św. Jana Pawła II
 15. Wprowadzenie w lekturę “Wiedzy Krzyża” św. Edyty Stein - prof.. Anna Grzegorczyk UAM

 

Inne zajęcia – ćwiczenia

 • Spotkania cotygodniowe spotkania GMT – Grupy Modlitwy Terezjańskiej
 • Comiesięczne “Godziny skupienia”
 • Wyjazdowe dni skupienia