PATRONKA

 

CARMELITANUM WARSZAWA

Dlaczego św. Teresa Benedykta od Krzyża ?
Jest osobą, która uczy właściwego wykorzystania intelektu

Poznaje możliwe tradycje filozoficzne jak i jej współczesne prądy, zapoznaje się w sposób pogłębiony z literaturą światową i niemiecką, zapoznaje się z ówczesnymi nurtami psychologii. I po tym wszystkim tworzy własnym system, który jest oparty na szukaniu prawdy w oparciu o czyste sumienie. Skupiona jest na czystym źródle filozofii, jakim jest metafizyka w ujęciu arystotelesowsko – tomistycznym oraz odwołuje się ostateczne do Słowa Bożego, interpretowanego w Kościele.

Jest osobą, która właściwie wykorzystuje swoją pamięć

Wyrazem tego jest jej książka „Dzieje pewnej rodziny żydowskiej”, w której ukazuje swoje uszanowanie wobec tradycji i szczególne uszanowanie wobec swojej matki, strażniczki tej tradycji, pamiętając - potrafi jednocześnie zwrócić się do przyszłości, do tej nadziei, która jest związana z nadzieją obecną w Kościele Katolickim. Jako prawdziwa izraelitka potrafi postawić jeden krok do przodu i przyjąć Jezusa jako Mesjasza w tymże Kościele Katolickim.

Jest osobą, która umie korzystać ze swojej woli

Potrafi w swoim życiu wiele spraw sobie narzucić i je zrealizować, zaangażowana również w ruch kobiet, odnajduje swoje miejsce ostatecznie w Kościele, konkretnie w Karmelu, oddała swoją wolę Jezusowi przez pośrednictwo przełożonych i oddaje swoje życie za zbawienie innych realizując w ten sposób swoje powołanie jako kobiety, matki oddającej życie w swojej ofierze za innych i jako towarzyszki, oblubienicy Jezusa Chrystusa.

Trzeba także podkreślić, że ostatecznie Karmel ze swoją duchowością i stylem życia stanowił dla niej miejsce, w którym odnalazła to, co najcenniejsze w Kościele oraz to, dzięki czemu potrafiła się przygotować w pełni do bycia oblubienicą Jezusa i matką duchową ludzi, a co potwierdziła przez swoje męczeństwo.