Formy wsparcia działalności Instytutu Duchowości Carmelitanum

Drodzy Państwo, Słuchacze i Sympatycy Carmelitanum,

jeśli rozważacie Państwo wsparcie działalności Instytutu Duchowości Carmelitanum dowolną ofiarą, można to uczynić przez wpłatę na konto, kartą bankową bezpośrednio ze strony, lub w Sekretariacie Instytutu (adres w zakładce Kontakt na stronie głównej).
Zapraszamy także serdecznie sponsorów i darczyńców, którzy
chcieliby wesprzeć działalność kulturalną Instytutu Carmelitanum — Salon Świętych, gdzie mają miejsce wydarzenia kulturalno - artystyczne z udziałem artystów scen warszawskich, przybliżające
postaci Świętych Kościoła.
Wdzięczni za wszystkie ofiary, z góry serdecznie dziękujemy.
__________________________________________
Ofiara - wpłata na konto:
Odbiorca: Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych
Adres: ul. Racławicka 31; 02-601 Warszawa
Numer konta: 96 1600 1127 1848 8772 2000 0023
z dopiskiem: Carmelitanum