Cel

Celem Instytutu jest pogłębienie życia duchowego, swojej katolickiej tożsamości i odkrycie piękna drogi prowadzącej do zjednoczenia z Chrystusem

Program

W zakres trzyletniego programu wchodzą między innymi: teologia duchowości, historia duchowości, duszpasterstwo duchowości, duchowość karmelitańska oraz tematy związane z bieżącym życiem Kościoła

Przewodnicy

Głównymi przewodnikami na tej drodze są święci karmelitańscy — św. Teresa od Jezusa, św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Edyta Stein, św. Rafał Kalinowski, a także wielu innych świętych Kościoła

Carmelitanum Studium Duchowości

Zajęcia Studium odbywają się w cyklu trzyletnim, co oznacza, że do grona słuchaczy można przystąpić każdego roku i zrealizować cały trzyletni program. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry: Semestr I - październik - styczeń; Semestr II - luty - czerwiec. Regularni słuchacze kończą każdy semestr egzaminem ustnym lub pracą pisemną. Zajęcia mają miejsce w każdy wtorek o godzinie 17.15 - 20.15 w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej przy klasztorze OO. Karmelitów Bosych, ul. Solec 61