Instytuty duchowości, to forma duszpasterstwa podejmowana przez karmelitów bosych, jako realizacja własnego charyzmatu w służbie Kościoła. Świeci Jan od Krzyża i Teresa od Jezusa stali się nauczycielami dróg wiodących do ścisłego zjednoczenia z Bogiem. Wchodząc w ich ślady, przyczyniamy się do zbawczej misji Kościoła i aktualizujemy apostolską tradycję naszej Rodziny zakonnej. [por. Konstytucje p. 100]

e-Instytut powstał dla wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką zajęć w Instytucie Duchowości Carmelitanum, jednakże z różnych powodów (miejsce zamieszkania, praca, obowiązki rodzinne, klauzura, etc.) nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych IDC w Warszawie.